Szakembereink számottevő nyomozati gyakorlattal rendelkeznek. A törvényes előírások messzemenő figyelembevételével nyújtanak segítséget megbízóinknak. Cégünk tevékenységi körébe tartozik a követelés behajtás is. Napjainkban egyre gyakrabban előforduló probléma, hogy magánszemélyek, vagy cégek nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket, különböző okokból kifolyólag. Szakembereink megfelelő képesítéssel, illetve nyomozati gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy az ilyen problémákkal küzdő megbízóinknak hathatós segítséget nyújtsanak, és segítsenek a követelés érvényesítésében, a törvényes keretek között.

Cégünk a komplex magánnyomozói szolgáltatás érdekében káresemény bekövetkezte esetén az alábbi ellenőrzéseket kínálja a kármegtérülés, kárenyhítés érdekében: A károkozó magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás vezető tisztségviselője, tulajdonosa vagyoni helyzetének megállapítása, ingó- és ingatlan vagyontárgyainak felkutatása, közvetlen hozzátartozóik nevére átíratott vagyontárgyak felkutatása. A káresemény során eltűnt ingóság felkutatása, hatósági lefoglaltatása, a büntetőeljárás megindításához szükséges adatok, bizonyítékok, tanúk felkutatása, a nyomozóhatósághoz benyújtandó iratok, beadványok előkészítése, igény esetén elkészítése.